نقاشی دندان‌های مصنوعی، قلیان‌های رنگارنگ، بسته های مواد غذایی و ردیفی از لوازم یدکی خودرو که روی دیوار مغازه ها کشیده شده اند ‌مناظری عادی در خیابان‌های موگادیشو، پایتخت سومالی، هستند.
نقاشی سومالیایی به نام معاویه حسین سیدو که به لقب «شیک شیک» مشهور است دیوار اغلب این مغازه ها را نقاشی کرده است. او اغلب از رنگ‌های روشن و درخشان در کارهایش استفاده می کند و همین امر سرزندگی خاصی به آثارش بخشیده است.
در ادامه تصاویری از کارهای او را می بینید.
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی
ویترین‌های عجیب مغازه‌ها در سومالی