شکار سخت بزرگترین ملخ جهان

یکی از عجایب دنیا جانوارن بزرگترین ملخ جهان بود که ۸ دهه پیش شکار شد. ۸۰ سال پیش بزرگ ترین ملخ جهان در یکی از ایالت های آمریکا دیده شد. بزرگی این جانور به حدی بود که برای شکار آن از اسلحه استفاده کردند.

حمله ملخ ها به مزارع همواره یکی از آفات زمین های کشاورزی به شمار می رود و کشاورزان به کمک سموم شیمیایی سعی در دفع این آفت دارند. اما در سال ۱۹۳۷ میلادی، بزرگی ملخ ها در ایالت ویسکانسین آمریکا به حدی بود که از اسلحه برای شکار آن ها استفاده می شد:بزرگترین ملخ جهان

بزرگترین ملخ جهان
بزرگترین ملخ جهان

تصویری از شکار بزرگترین ملخ جهان

حمله بزرگ ترین ملخ ها در ایران نیز به سال ۱۳۴۲ باز می گردد.  این ملخ ها از سمت اهواز و مسجد سلیمان و دزفول به بهبهان حمله ور شدند و به زمین های کشاورزی هجوم آوردند. کشاورزان تلاش کردند این ملخ ها را از بین ببرند اما نتوانستند این ملخ ها را از بین ببرند و به تدریج ملخ ها از مزارع بهبهان رفتند.
بزرگترین ملخ جهان

عکس یکی از بزرگترین ملخ های جهان

حتی برخی قدیمی های بهبهانی گفتند:بعضی از ملخ ها بسیار بزرگ بوده که حتی ما جرأت نمی کردیم به آن ها دست بزنیم یا نزدیک شویم! در سر راهشان همه چیز را می خوردند و نابود می کردند.