پنجم اوت سال ۱۹۶۲ خبری تمام امریکا را در بهت فروبرد؛ جسد مرلین مونرو ستاره ۳۶ ساله محبوب هالیوود بر روی تخت خواب خانه‎اش در لس انجلس پیدا شد.

ساعت ۳:۳۰ صبح بود که پرستار مرلین مونرو از خواب بیدار شد و متوجه شد هنوز چراغ اتاق خواب او روشن است. او تصمیم گرفت سر و گوشی آب دهد، تا ببیند ماجرا از چه قرار است؛ او چند بار در می زند اما جوابی نمی شنود ولی وقتی از پنجره ااق خواب او مرلین را روی تخت می بیند نگران شده و به دکتر “گرینسون”، روانپزشک مونرو موضوع را اطلاع می‌دهد.

دکتر گرینسون در ساعت ۳:۳۰ خود را به آپارتمان مونرو می رساند و پس از آنکه شیشه پنجره اتاق خواب را می شکند و وارد اتاق می شود با جسد بی جان ستاره سینما مواجه می‌شود. به گزارش پزشکی قانونی دلیل مرگ مونرو مسمومیت شدید به خاطر مصرف بیش از حد نوعی مسکن خواب آوربوده است. با این حال شهرت و محبوبیت مرلین مونرو باعث شد از همان زمان بسیاری درباره دلایل و نحوه مرگ این ستاره هالیوود تردید کنند و هنوز هم این حادثه را به عنوان ماجرایی پر رمز و راز بدانند.

خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
خانه مرلین مونرو در لس آنجلس، جایی که جسد او در آن پیدا شد. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
نمایی از اتاق خواب مرلین مونرو که جسد بی جان او در آن پیدا شد. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
نمایی از پنجره اتاق مرلین مونرو که روانشناس او از آن برای ورود به اتاق استفاده کرد. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
نمایی از اتاق خواب مرلین مونرو پس از خودکشی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
پلیس جعبه خالی قرص های مرلین مونرو که با آن اقدام به خودکشی کرده بود را نشان می‌دهد. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
انتقال جسد مرلین مونرو از خانه او در لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
انتقال جسد مرلین مونرو از خانه او در لس آنجلس به پزشکی قانونی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
عکاسان و خبرنگاران بیرون خانه مرلین مونرو در حال پوشش خبری مرگ ستاره سینما. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
عکاسان و خبرنگاران بیرون خانه مرلین مونرو در حال پوشش خبری مرگ ستاره سینما. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
انتقال جسد مرلین مونرو به پزشکی قانونی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
عکس منتسب به جسد بی جان مرلین مونرو در چزشکی قانونی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
انتقال جسد مرلین مونرو به پزشکی قانونی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
انتقال جسد مرلین مونرو به پزشکی قانونی. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
جسد مرلین مونرو در سردخانه. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
جسد مرلین مونرو در سردخانه. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
مراسم تشییع و خاکسپاری مرلین مونرو در گورستان “وست وود” در غرب لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
مراسم تشییع و خاکسپاری مرلین مونرو در گورستان “وست وود” در غرب لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
جو دیماجیو همسر دوم در مراسم تشییع و خاکسپاری مرلین مونرو در غرب لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
مراسم تشییع و خاکسپاری مرلین مونرو در گورستان “وست وود” در غرب لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲
خودکشی اسرارآمیز مرلین مونرو
مراسم تشییع و خاکسپاری مرلین مونرو در گورستان “وست وود” در غرب لس آنجلس. آگوست ۱۹۶۲