حسین خدمتگزار
مدیر سایت
تحصیلات : مهندسی مکانیک ( گرایش سیالات )وظایف مدیریت طراحی و توسعه سایت فروشگاهی مدیریت و توسعه بخش اپ سایت