گاهی خلبان ها مناظر بسیار زیبا و فوق العاده ای از آن بالا می بینند. خلبان های آمریکای جنوبی هنگام پرواز پدیده طوفان های خیره کننده را تجربه و مشاهده می کنند. سانتیاگو بورجا که در خط هوایی اکوادور کار می کند، در روزهای تعطیل خود دوربینش را برمی دارد و از کابین خلبان از مناظر باشکوهی که در هوا شاهد آن است عکاسی می کند. عکس های او از طوفان های باورنکردنی تا صاعقه واقعا باشکوه هستند. می توانید تصاویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه منظور ما شوید.
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید
بااین عکسهای شگفت انگیز دنیا را از کابین خلبان ببینید