ما ۵ نوع جنس پوست داریم که به اختصار توضیح داده خواهد شد.

  • پوست خشک
  • پوست چرب
  • پوست مختلط
  • پوست حساس
  • پوست نرمال

۱- پوست خشک  :پوست خشک به ظاهر مات و کدر بوده و در لمس زبر است.  در این نوع پوست شکایت فرد احساس کشیدگی و خشکی در پوست است.

پوست خشک معمولا بدون آکنه است و در زیر لامپ loop به صورت پوسته ها و ترک های ریز ( به خصوص در پیشانی و دور چشم ) رویت می شود.

می توان گفت پوست خشک دو مشکل اصلی دارد

  • کمبود چربی
  • کمبود آب

۲- پوست چرب :  این پوست به ظاهر براق است، منافذ باز داشته و اغلب دارای آکنه و کمدون است.

در لمس حالت لغزنده دارد و دست به راحتی روی پوست حرکت می کند. در این نوع پوست شکایت فرد براقیت پوست و ایجاد آکنه می باشد و زیر لامپ منافذ باز و همچنین آکنه و کمدون دیده می شود.

 

۳- پوست مختلط : این پوست در واقع ترکیب هر دو پوست چرب و خشک است.

 

۴- پوست حساس :پوست حساس  با عکس العمل بیش از حد نسبت به  عوامل بیرونی و عوامل درونی بروز می کند. این حساسیت به صورت احساس ناراحتی در پوست ، برافروختگی و خارش دیده می شود.

 

۵- پوست نرمال :  این پوست نه چرب است و نه خیلی خشک.  نمونه ی آن پوست کودکان است.